Strážna služba

Na základe licencie sú poskytované nasledovné služby:

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste, (banky, poisťovne, hotely,...)
  • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, (rodinné domy, sklady,...)
  • ochrana osoby,
  • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb, (koncerty, futbalové zápasy)
  • ochrana majetku a osoby pri preprave (peňažná hotovosť, cennosti, dokumenty)
  • vypracúvanie plánov ochrany

Činnosti vo všetkých ponúkaných službách sa špecifikujú po obojstrannom zvážení potrieb a požiadaviek zmluvného partnera. Strážnu službu v plnom rozsahu poskytuje spoločnosť GUARD PLUS, s.r.o. na celom území Slovenska.