Detektívna služba

Na základe licencie sú poskytované nasledovné detektívne služby:

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • získavanie informácií, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie informácií o konaní fyzickej alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
  • získavanie informácií o protiprávnom konaní, ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Spoločnosť GUARD PLUS, s.r.o. poskytuje detektívne služby na profesionálnej úrovni kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v bezpečnostnej problematike.